Kano State Nigeria Radio Stations

549 MW - Manoma Radio AM
729 MW - Radio Kano AM
89.3 - Radio Kano II FM
88.5 - Dala FM
90.3 - Express Radio FM
95.1 - Wazobia FM
96.9 - Cool FM
97.3 - Rahama FM
98.9 - BUK FM, Kano (Bayero University Kano FM)
99.5 - Freedom Radio FM
101.1 - ARTV FM)
103.5 - Pyramid FM (FRCN)